Jakie wartości ma Canada Rubber N500 w 1 rok po otworzeniu pojemnika? Zobacz mały eksperyment!

kwi22
Sprawdzanie właściowści fizycznych hydroizolacji Canada Rubber N500

Przez 3 dni wykowywaliśmy eksperyment, którego celem było stwierdzenie, jakie właściwości po 1 roku od otworzenia oryinalego poejmnika z hydroizolacją Canada Rubber N500/S700 utrzymuje produkt.

Do kartonu papierowego, wyłożonego 2 warstwami Canada Rubber N500/S700 wlaliśmy wodę. Kartonik zostawiliśmy na kolejne dni, sprawdzając zachowanie hydroizolacji. Zobaczie, co się stało z kartonikiem i jak to wygląda!

 

https://youtu.be/EL97a6ycrYs

kwi  22