Szukaj
Menu Menu
Logo RotmanSklep
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 • Regulamin sklepu internetowego

   

  Sklep Internetowy www.rotman.sklep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i należy je zastosować.

  §1

  Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy RotmanSklep, zwany dalej „Sklepem”, dostępny pod adresem www.rotman.sklep.pl prowadzony jest przez firmę Rotman Group Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą” wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000540560 Siedziba Sprzedawcy znajduje się pod adresem ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa. oraz numerem NIP 5213687638, numerem Regon: 360644313
  2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów w systemie 24h/dobę, na podstawie niniejszego Regulaminu - dalej zwanego „Regulamin”.
  3. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez stronę internetową umiejscowioną pod adresem www.rotman.sklep.pl lub w razie zamówień z indywidualnym barwieniem wymagających dodatkowych ustaleń również w formie zamówienia złożonego na kontaktowy adres mailowy sklep@rotmangroup.com
  4. Wszystkie produkty, zwane dalej „towarem”, oferowane i dostarczane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. Aktualne ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  6. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
  7. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu

  §2

        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

   

  1.    Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 20.0 lub nowsze, Opera wersja 12.0 lub nowsze, Chrome wersja 26.0 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8.0 lub nowsze Safari wersja 7.1 lub nowsze. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1280x800 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu i należy je wyłączyć.

  2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.


  §3

  Zamówienia

     Zamówienia można składać poprzez:

  1. Formularz dostępny na stronie internetowej Sklep
  2. Formularz dostępny na stronach aukcyjnych allegro.pl, jeśli dany Towar jest dostępna poprzez serwis
  3. Mailowo na wskazany na stronie w zakładce kontakt adres mailowy sklep@rotmangroup.com
  4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji danych lub telefonicznie.
  5. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  6. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Klient w takim przypadku ma  prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.
  7. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia


    §4

  Formy Płatności

  1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Płatności i dostawa”.
  2. Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wyborem danej formy płatności, znajdują się w powyższej zakładce.
  3. Towary modyfikowane na życzenie Klienta wiążą się z 100% przedpłatą
  4. Na sprzedawany towar, Sprzedawca wystawia fakturę Vat lub paragon fiskalny.
  5. Nr Konta do wpłat: MBank 82114020040000330275516376

   

  §5

  Wysyłka Towaru

  1. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Czas dostawy zależy od dostępności towaru i wielkości zamówienia i określony jest w zakładce „Płatności i dostawa”
  3. W związku z wysyłką towaru bezpośrednio z różnych magazynów w Polsce,  możliwości odbiorów osobistych szczególnie szczególnie w ilościach paletowych są ogarniczone. Każdorazowo taki odbiór osobisty winen być wcześniej ustalony i potwierdzony przez Sprzedającego.
  4. Klient obciążany jest kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw, dostępnym na stronie „Płatności i dostawa” lub w przypadkach określonych przez Sprzedawcę w ramach akcji promocyjnych może być całkowicie lub częściowo zwolniony z opłaty za dostawę.
  5. W przypadku zamówienia Towaru o gabarytach nienormatywnych lub wymagających specjalnego transportu przed realizacją zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach dostawy drogą mailową lub telefoniczną.
  6. Po odbiorze przesyłki Klient winien sprawdzić zawartość niezwłocznie. W przypadku uszkodzenia zgosić to do w ciągu 24h do Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Towaru, wynikającą z przyczyn niezależnych od niego a dotyczących zwłoki w doręczeniu Towaru przez firmę kurierską.

   

  §6

  Gwarancja Towaru

  1. Sprzedawane w Sklepie Towary są objęte gwarancją Producentów.
  2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie Producenta danego Towaru lub bezpośrednio w punktach Obsługi Klienta Producenta.
  3. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

   

  §7

  Reklamacje

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną na drodze prawa rękojmi.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
  3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub Towar ten naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
  4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.
  5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionej rzeczy, reklamowaną rzecz wraz z pismem określającym wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: RotmanGroup 02-656 Warszawa ul. Ksawerów 3
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  7. W sprawach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.
  8. W razie sporu dotyczącego zakupionego Towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwy Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta jest uzależniony od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie od miejsca dokonania zakupów.

   

  §8

  Odstąpienie od umowy

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  4. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  6. Nie przyjmujemy zwrotów towarów modyfikowanych na specjalne zamówienie klienta np: indywidualnie barwionych, prosimy o rozważne dokonywanie wyboru.

   

  §9

  Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

  1.   Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kupujących. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności.

  2.   Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres administratora danych: biuro@rotmangroup.com Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


   

  §10

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
  3. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, postanowienia §5.8 i §6 nie mają zastosowania.

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

   

  Załącznik nr 1

  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy

  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany do  poinformowania Spółki Rotman Group pisemnie na adres 02-656 Warszawa ul. Ksawerów 3 o decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma prawo do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztu dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że po wcześniejszym uzgodnieniu Klient wyraża zgodę na zwrot kosztów w inny sposób, który nie obciąża Klienta dodatkowymi kosztami.

  Zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient, który wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

  Towar należy dostarczyć pod adres:02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 6/115 niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  Klient odpowiadają  za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

  Sprzedawca, może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

   
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy /plik do pobrania/
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl